15-005-001

Medisch-farmaceutisch overleg: een gedeelde zorg rond de patiënt

Uniek nummer Numéro unique 15-005-001
Domein Domaine B
# punten # crédits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Medisch-farmaceutisch overleg: een gedeelde zorg rond de patiënt
Organisator Organisateur Artsenkring Halle en omgeving vzw

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Aanwezigheid ter plaatse – praktische, multidisciplinaire bijscholing met huisartsen en apothekers in kleine groepen
Data en plaatsen Dates et lieus Woensdag 7/1/2015 21u-23u – Kasteel van Huizingen, Torleylaan 100, 1654 Huizingen
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Er worden 6 topics besproken. Elk topic wordt gemodereerd door een huisarts en een apotheker.
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
TOPIC 1: Astma / BNM-gesprekken (Begeleiding Nieuwe Medicatie)Inhoud:

 • Doel van deze gesprekken en de inhoud ervan
 • Voorschrift van de huisarts
 • De verantwoordelijkheid van apothekers
 • 2de gesprek + test

TOPIC 2: Elektronisch voorschrift

Inhoud:

 • Praktische sessie met PC’s
 • vraagstelling

TOPIC 3: Communicatie huisarts – apotheker

Inhoud:

 • Welke problemen ondervinden huisartsen en apothekers inzake communicatie?
 • Medicatieschema’s: mogen de apothekers dit opstarten? Hoe staan de huisartsen hier tegenover?
 • Wat met dringende, belangrijke interacties? Hoe kunnen de apothekers de huisartsen het best bereiken? Hoe en wanneer moeten ze dit met de arts bespreken? Meteen? Op een ander tijdstip?

TOPIC 4: Het voorschrift

Inhoud:

 • Problemen die de apothekers regelmatig tegenkomen inzake voorschriften.
 • Diabetesconventie / zorgtrajecten
 • Zuurstof
 • Regels euthanasie
 • VOS

TOPIC 5: Generieken

Inhoud:

 • Afspraken hier rond maken
 • Wat ondervinden de apothekers? Wat is de realiteit? Het verhaal van de apothekers laten horen.
 • Oplijsting van wat mag alsook de pijnpunten om de discussie op gang te brengen.

TOPIC 6: Probleemcasuïstiek

3 casussen worden in groep besproken.