15-008-002

Pharmcare 2015

3rd Belgian Pharmaceutical Care Symposium

Uniek nummer Numéro unique 15-008-002
Domein Domaine B
# punten # credits 8
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité 3rd Belgian Pharmaceutical Care Symposium
Organisator Organisateur APB

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Symposium – ouvert à tous les pharmaciens – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Samedi 7 février 2015 de 13h à 19hZaterdag 7 februari 2015 van 13u tot 19h

Elewijt Center, Zemst

Taal/Talen Langue(s) FR & NL & ENG
Website Site web www.pharmcare.be
Spreker Orateur Prof. Lalonde (Montreal) en Prof. Hersberger (Basel), zullen tijdens plenaire lezingen toelichten welke diensten apothekers in Canada en Zwitserland opnemen in de gezondheidszorg, en hoe deze diensten gewaardeerd worden door patiënten, zorgverleners en overheid. Een groot deel van het symposium bestaat uit presentaties waar Belgische projecten rond Farmaceutische Zorg worden voorgesteld en bediscussieerd.Deux experts internationaux, le Prof. Dr Lyne Lalonde (Montréal) et le Prof. Dr Kurt E. Hersberger (Bâle) partageront leur vision du développement des Soins Pharmaceutiques. Ensuite, une partie importante du symposium sera consacrée à la présentation et discussion de projets en rapport avec les Soins Pharmaceutiques.
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Le rôle du pharmacien est en pleine évolution, tant au niveau belge qu’international. Le pharmacien est de plus en plus amené à collaborer avec ses pairs, par la mise en place d’un dossier pharmaceutique partagé et par les contacts de plus en plus nombreux entre les pharmaciens d’officine et d’hôpital. Le partage d’expérience est une autre forme de collaboration ! De plus en plus d’importance est accordée à la valeur ajoutée que le pharmacien, en tant que spécialiste du médicament, peut apporter aux soins de santé. Que ce soit en première ligne ou en milieu hospitalier, différents projets, contribuant à améliorer la qualité des Soins Pharmaceutiques, se développent. Cette 3ème édition du Belgian Pharmaceutical Care Symposium offre une plateforme d’échange pour tous ces projets.Ce symposium est organisé par la division scientifique de l’APB, en collaboration avec toutes les universités belges et les instituts de formation continue.Deux experts internationaux, le Prof. Dr Lyne Lalonde (Montréal) et le Prof. Dr Kurt E. Hersberger (Bâle) partageront leur vision du développement des Soins Pharmaceutiques. Ensuite, une partie importante du symposium sera consacrée à la présentation et discussion de projets en rapport avec les Soins Pharmaceutiques.De plus, nous sommes ravis de pouvoir vous annoncer que Madame Maggie De Block, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, a confirmé qu’elle ferait un discours lors du symposium.Les sujets suivants seront abordés :

 • Soins Pharmaceutiques en milieu ambulatoire et hospitalier;
 • Formation et formation continue ;
 • Continuité des soins ;
 • Concertation médico-pharmaceutique ;
 • Nouveaux services offerts par les pharmaciens ;
 • Développements technologiques au service des Soins Pharmaceutiques (eHealth, logiciels, .) ;
 • Les Soins Pharmaceutiques en centres de soins et maisons de repos.

Zowel op nationaal als internationaal vlak is de rol van de apotheker in volle evolutie, en is er steeds meer aandacht voor de toegevoegde waarde die de apotheker, als geneesmiddelenexpert, kan bieden. Zowel in de eerste lijn als in het ziekenhuis lopen er tal van projecten die hier elk op hun manier toe bijdragen.

Voor al deze projecten wil het 3de Belgische Pharmaceutical Care Symposium een platform zijn. Je krijgt er de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met collega’s en experten, en inspiratie uit het buitenland op te doen. Wie deelneemt aan het symposium neemt zeker bruikbare tips mee voor de implementatie van Farmaceutische Zorg in de praktijk, en krijgt zin om zelf projectmatig aan de slag te gaan – dat getuigen de deelnemers aan vorige edities.

Dit symposium wordt georganiseerd door CWOA, de wetenschappelijke afdeling van APB, in samenwerking met alle Belgische universiteiten en de navormingsinstituten voor apothekers.

Prof. Lalonde (Montreal) en Prof. Hersberger (Basel), zullen tijdens plenaire lezingen toelichten welke diensten apothekers in Canada en Zwitserland opnemen in de gezondheidszorg, en hoe deze diensten gewaardeerd worden door patiënten, zorgverleners en overheid. Een groot deel van het symposium bestaat uit presentaties waar Belgische projecten rond Farmaceutische Zorg worden voorgesteld en bediscussieerd.

Bovendien zijn wij erg verheugd u te mogen aankondigen dat Minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft toegezegd een korte toespraak te houden op het symposium.

Volgende thema’s komen zeker aan bod:

 • Farmaceutische Zorg in de 1ste en 2de lijn;
 • Opleiding en permanente vorming;
 • Seamless Care (opname en ontslagmanagement);
 • Medisch-Farmaceutisch Overleg;
 • Nieuwe diensten aangeboden door apothekers;
 • Technologische ontwikkelingen ten dienste van Farmaceutische Zorg (eHealth, software,.);
 • Farmaceutische Zorg in Woon- en Zorgcentra.