15-008-003

APB-actualiteiten 2015

Actualités APB 2015

Uniek nummer Numéro unique 15-008-003
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité APB-actualiteiten 2015
Actualités APB 2015
Organisator Organisateur APB

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie- toegankelijk voor alle apothekers
Conférence – ouverte à tous les pharmaciens
Data en plaatsen Dates et lieus – Hasselt: 9/2
– BAF : 25/2
– KLAV : 9/2
– KOVAG : 2/3
– UPB : 24/3
– Westvlaamse : 9/3
– KAVA : april 2015
Andere data volgen (duur: 2,5u)
– APPL : 08/01
– URPC : 04/02
– UPHOC : 25/02
– URPPN : 03/03
– CERPAN : 09/03

D’autres dates suivront (durée: 2.5h)
Taal/Talen Langue(s) FR & NL
Website Site web
Spreker Orateur Apothekers-leden van de APB Bondsraad, apothekers-leden van het APB Directiecomité
Pharmaciens-membres du Conseil Fédéral de l’APB, pharmaciens-membres du Comité Directeur de l’APB
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Soirée de discussion et d’échanges avec les représentants de l’instance officielle de la défense professionnelle des pharmaciens indépendants sur les projets qui touchent à la pharmacie (le DPP, TàU, MyCareNet,..)APB tracht regelmatig in overleg te gaan met haar leden. Op dit moment zijn er enkele thema’s die bijkomende duiding vragen. Daarom komt APB naar de lokale verenigingen toe. Alle leden worden uitgenodigd voor deze informatiesessie. Volgende onderwerpen staan op het programma:
– Tarificatie per eenheid
– Spreidingswetgeving
– Permanente navorming
– MFO (medisch farmaceutisch overleg)
– Uniformisatie en affichage van de wachtdienst