15-014-002

Aandachtsstoornissen bij kinderen

Uniek nummer Numéro unique 15-014-002
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Aandachtsstoornissen bij kinderen
Organisator Organisateur IPSA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus zie IPSA-programma (duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.ipsa.be
Spreker Orateur Dr. Peter Emmery: kinderpsychiater en medisch directeur in het Kinder Psychiatrisch Centrum te Genk
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Hoorcollege waarin een uiteenzetting zal worden gegeven over aandachtsstoornissen bij kinderen. Tijdens deze avondlessen zal worden gesproken over zowel diagnose als medicamenteuze en niet medicamenteuze adviezen. Naast ADHD zullen ook leerstoornissen, autisme en tics aan bod komen met aandacht voor de farmaceutische zorg en het advies dat de apotheker hierbij kan geven.