15-014-009

Gastro-intestinale klachten bij kinderen (EDUPHARMA)

Uniek nummer Numéro unique 15-014-009
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Gastro-intestinale klachten bij kinderen (EDUPHARMA)
Organisator Organisateur IPSA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Vorming op afstand, met evaluatietest van de verworvenheden – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus (duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.ipsa.be
Spreker Orateur Prof. Dr. Apr. Koen Boussery, Professor Farmaceutische Zorg, UGent
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Online e-learning les op het leerplatform Edupharma dat een edit is van een eerder gegeven hoorcollege waarin een uiteenzetting zal worden gegeven over de belangrijkste gastro-intestinale klachten bij kinderen. Tijdens de avondles komt aan bod: GERD, krampen/buikpijn, diarree, obstipatie, nausea en braken, reisziekte. Elk van deze onderwerpen zal op dezelfde manier opgebouwd zijn en starten vanuit een casus. Daarna wordt aandacht besteed aan pathofysiologie, niet medicamenteuze + medicamenteuze adviezen en doorverwijscriteria.