15-014-011

Masterclass “Farmacologie van de antidiabetica”

Uniek nummer Numéro unique 15-014-011
Domein Domaine A
# punten # credits 16
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Masterclass “Farmacologie van de antidiabetica”
Organisator Organisateur IPSA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Zat 28/03/15 van 14u30 tot 19u en Zon 29/03/15 van 9u tot 13u30 (Chateau du Lac, Avenue du Lac 87, 1332 Genval)
Don 23/04/15 van 14u30 tot 19u en Don 07/05/15 van 14u30 tot 19u (Crowne Plaza Antwerpen, G. Le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.ipsa.be
Spreker Orateur Achiel Haemers, Prof emeritus UA; medicinale chemie; gespecialiseerd in ontwikkeling nieuwe geneesmiddelen
Guido De Meyer, hoogleraar UA; Farmaceutische zorg
Hans De Loof, docent UA; pharmacotherapie en farmacutische zorg; officina apotheker
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Een tweedaagse waarin hoorcolleges gegeven worden met uitgebreide uiteenzettingen over de fysiologie, pathologie van diabetes.
De verschillende antidiabetica-klassen komen aan bod, voor elke klasse worden de werking, het effect, de bijwerkingen en interacties en de innamemomenten besproken. Er worden ook op een interactieve manier verschillende casussen besproken.