15-014-016

Palliatieve pijn- en symptoomcontrole

Uniek nummer Numéro unique 15-014-016
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Palliatieve pijn- en symptoomcontrole
Organisator Organisateur IPSA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les- toegankelijk voor alle ingeschreven apothekers.
Data en plaatsen Dates et lieus Activiteiten vangen op alle locaties aan om 20.15u.
Brussel (do 10/12/15) (Dr. Huysmans) VUB, Faculteit Geneeskunde en Farmacie, Auditorium P. Brouwer en G. Vanden Driessche, Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel
Leuven (di 20/10/15) (Prof. Clement) UZ Gasthuisberg, O&N 1, Centraal Auditorium, Herestraat 49, 3000 Leuven
Gent (do 12/11/15) (Dr. Pype) Universiteit Gent, UFO – Leon De Meyer 991, Sint-Pietersnieuwstraat 33-35, 9000 Gent
Hasselt (ma 05/10/15) (Dr. Huysmans) UHasselt, Campus Diepenbeek, Aula H6, gebouw D, 3500 Hasselt
Hasselt streaming (di 06/10/15) (Dr. Pype), KLAV, Ilgatlaan 5, 3500 Hasselt
St. Niklaas (do 19/11/15)(Dr. Huysmans) KaHo Sint Lieven, Auditorium 020, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint Niklaas
Geel (di 17/11/15) (Prof. Clement) Thomas More Kempen, Auditorium 1, Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel
Kortrijk (di 06/10/15) (Dr. Pype) KULAK, Auditorium E1001, Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk
Brugge (ma 09/11/15) (Dr. Pype) Katholieke Hogeschool Vives, Campus Brugge, Xaverianenstraat 10, 8200 Sint-Michiels
Antwerpen (ma 30/11/2015 (Dr. Huysmanes) en woe 28/10/2015 (Dr. Huysmans)) UA – Campus Drie Eiken – Aula Fernand Nédée (gebouw Q), Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk
Wanneer alle lessen volzet zouden zijn, worden in de loop van 2015 nog extra locaties toegevoegd
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.ipsa.be
Spreker Orateur Prof. Dr. Clement: arts-specialist in de medische oncologie, adjunct kliniekhoofd dienst medische oncologie UZ Leuven
Dr. Huysmans: huisarts, palliatief arts, voorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
Dr. Pype: huisarts, palliatief arts, docent aan vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijns gezondheidzorg UGent .
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Hoorcollege waarin een uiteenzetting zal worden gegeven over de typische kwaaltjes en symptomen tijdens een palliatieve fase. Tijdens deze avondlessen zal worden gesproken over pijnbestrijding, ademhalingsklachten (kortademigheid, doodsreutel, …), terminale onrust, urineretentie – en incontinentie, gastro-intestinale klachten (hik, nausea, constipatie, anorexie) en subcutane medicatietoediening. De focus ligt op de rol van de apotheker in de weg naar een zo comfortabel mogelijk levenseinde.