15-014-019

Organisatie van de palliatieve zorg (EDUPHARMA)

Uniek nummer Numéro unique 15-014-019
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Organisatie van de palliatieve zorg (EDUPHARMA)
Organisator Organisateur IPSA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature vorming op afstand,- toegankelijk voor alle ingeschreven apothekers.
Data en plaatsen Dates et lieus (duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.ipsa.be
Spreker Orateur Mevr. Van Bellingen: Klinisch verpleegkundige, licenciaat medisch sociale wetenschappen en ziekenhuisbeleid, coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Zuidwest-Vlaanderen
Mevr. Vandermaesen: Verpleegkundige, licenciaat sociologie, coördinator bij Panal vzw
Mevr. De Vlieger: Licenciaat medisch sociale wetenschappen, coördinator Palliatieve Hulpverlening Antwerpen vzw. .
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Online e-learning les op het leerplatform Edupharma dat een edit is van een eerder gegeven hoorcollege waarin een uiteenzetting zal worden gegeven over de organisatie van de palliatieve zorg en hoe deze in Vlaanderen gestructureerd is. Tijdens deze les gaat men dieper in op de betekenis van begrippen zoals mantelzorgers, palliatieve sedatie en euthanasie en maakt duidelijk welke rol de apotheker hierin kan spelen. Het bieden van voortgezette farmaceutische zorg aan een palliatieve patiënt en zijn/haar mantelzorgers zal tijdens deze les centraal staan.