15-014-022

Medicatiewitch bij een heelkundige ingreep (EDUPHARMA)

Uniek nummer Numéro unique 15-014-022
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Medicatiewitch bij een heelkundige ingreep (EDUPHARMA)
Organisator Organisateur IPSA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature vorming op afstand – toegankelijk voor alle ingeschreven apothekers.
Data en plaatsen Dates et lieus (duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.ipsa.be
Spreker Orateur Prof. Spriet: Ziekenhuisapotheker, coördinator klinische farmacie UZ Leuven
Apr. Van der Linden: Ziekenhuisapotheker UZ Leuven, PhD kandidaat
Apr. Declercq: Ziekenhuisapotheker UZ Leuven, Klinisch apotheker op chirurgische diensten
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Online e-learning les op het leerplatform Edupharma dat een edit is van een eerder gegeven hoorcollege waarin een uiteenzetting zal worden gegeven over de medicatie van een patiënt zowel tijdens de voorbereiding op een ingreep als tijdens de herstelfase na de ingreep. Tijdens deze avondlessen gaat men dieper in op de richtlijnen betreffende antidiabetica, analgetica, cardiovasculaire medicatie, fytotherapie, … Ook zal in belangrijke mate ingegaan worden op bridging van anticoagulantia.