15-015-002

De apotheker van morgen

Uniek nummer Numéro unique 15-015-002
Domein Domaine C
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité De apotheker van morgen
Organisator Organisateur Sandoz

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les
Voor alle apothekers maar op uitnodiging en inschrijving is verplicht.
Data en plaatsen Dates et lieus 11/06/2015 – Hasselt (Houthalen) (duur: 4.5 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Gastspreker: Hilde Deneyer (Directeur VAN)
Gastspreker: Rik Moons, Moons Management
Gastspreker: Daniel Schuermans, Lung technician, UZ Brussel
Gastspreker: Dirk Vos, Apb
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Een wetenschappelijke namiddag voor apothekers met als thema ‘De apotheker van morgen’, die zich nog meer als vandaag genoodzaakt zal zien om diensten met een hoge toegevoegde waarde te leveren. Kortom, de apotheker ziet zijn rol uitbreiden als ondernemer, adviseur en coördinator. Om hen te helpen bij het balanceren van al deze verschillende verwachtingen, nodigt Sandoz de apotheker graag uit op het apothekerscongres op met als thema: ‘De apotheker van morgen’.
De bedoeling is gerichte informatie over volgende onderwerpen :
Workshop 1 ‘De apotheker als adviseur voor de patiënt’
Gastspreker: Daniel Schuermans, Lung technician, UZ Brussel VUBMede-auteur van het recent verschenen boek: ‘Inhalatieboek: Praktische gids voor zorgverleners’
Workshop 2 ‘De apotheker als coördinator samen met het rusthuis en de huisarts’
Gastspreker: Dirk Vos, Apb
Workshop 3 ‘De apotheker als ondernemer’
Gastspreker: Rik Moons, Moons Management, opleiding integraal onderdeel Farmaceutisch Zorg Ugent.
Plenaire sessie ‘De evolutie van de rol van de apotheker in de toekomst’
Gastspreker: Hilde Deneyer (Directeur VAN