15-015-005

De apotheker van morgen – Le pharmacien de demain (Rik Moons)

Uniek nummer Numéro unique 15-015-005
Domein Domaine C
# punten # credits 1
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité De apotheker van morgen – Le pharmacien de demain (Rik Moons)
Organisator Organisateur Sandoz

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les
Voor alle apothekers maar op uitnodiging en inschrijving is verplicht.
Data en plaatsen Dates et lieus 11/06/2015 – Hasselt (Houthalen)
19/09/2015 – Gent
03/10/2015 – Liège
14/11/2015 – Maillen
(duur: 1 u)
Taal/Talen Langue(s) NL & FR
Website Site web
Spreker Orateur Gastspreker: Rik Moons, Moons Management
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Een wetenschappelijke namiddag voor apothekers met als thema ‘De apotheker van morgen’, die zich nog meer als vandaag genoodzaakt zal zien om diensten met een hoge toegevoegde waarde te leveren. Kortom, de apotheker ziet zijn rol uitbreiden als ondernemer, adviseur en coördinator. Om hen te helpen bij het balanceren van al deze verschillende verwachtingen, nodigt Sandoz de apotheker graag uit op het apothekerscongres op met als thema: ‘De apotheker van morgen’.
De bedoeling is gerichte informatie over volgende onderwerpen :
Workshop 3 ‘De apotheker als ondernemer’
Gastspreker: Rik Moons, Moons Management, opleiding integraal onderdeel Farmaceutisch Zorg Ugent.