15-016-001

BAF KOMT NAAR JE TOE…

Uniek nummer Numéro unique 15-016-001
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité BAF KOMT NAAR JE TOE…
Organisator Organisateur BAF

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les
Voor BAF-leden
Data en plaatsen Dates et lieus 15/12/2014 in Lennik, 22/12/2014 in Sint-Pieters-Leeuw, 05/01/2014 in Asse, 08/01/2015 in Strombeek, 15/01/2015 in Vilvoorde, 22/01/2014 in Overijse, 29/01 en 02/02/2015 in Leuven, 10/02/2015 in Tienen en 12/02/2015 in Aarschot, telkens om 20u30 (duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Apr. Lieven Zwaenepoel, bestuurssecretaris van BAF, vertegenwoordiger van de sector Vlaams-Brabant en Brussel in het bestuur van het Vlaams Apothekers Netwerk en de Bondsraad van APB
Apr. Hilde Deneyer, voorzitter van BAF, algemeen directeur van het Vlaams Apothekers Netwerk en plaatsvervanger voor de sector Vlaams-Brabant en Brussel in de Bondsraad van APB
Apr. Marie Van de Putte, manager beroepsontwikkeling van BAF
De sprekers zijn in hoofde van hun functie op de hoogte van de actualiteit met betrekking tot de openbare officinal.
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Wat verandert er in 2015? Met het nieuwe jaar worden er enkele nieuwigheden van kracht waarover we grondig willen informeren. Langs de andere kant is het voor een vereniging als BAF cruciaal te weten wat leden belangrijk vinden. De conclusies brengen we achteraf samen op ons jaarlijks overleg ‘Bij BAF op de sofa’ op woensdag 25 februari 2015.
Agenda

  • Uniforme wachtdiensten
  • Zorgregio’s voor beter multidisciplinair overleg
  • Lokaal medisch-farmaceutisch overleg
  • Tariferen per eenheid voor vaste orale vormen bij levering aan rusthuizen
  • Verplichte navorming
  • Besparingen op het geneesmiddelenbudget

Feedback
Kick-off “Veranderen doe je zo!”