15-016-004

Start to Improve (Jong BAF)

Uniek nummer Numéro unique 15-016-004
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Start to Improve (Jong BAF)
Organisator Organisateur BAF

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Dinsdag 27 januari – 20u00
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web link
Spreker Orateur Intercolegiaal overleg
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Het uitwisselen van ervaringen onder jonge apothekers over de volgende topics:
– Magistrale bereidingen: Op een rendabele manier kwaliteitsvolle magistrale en officinale bereidingen maken? Volstaan de verhoogde honoraria om je personeel te betalen? …
– Vervaldata: Hoe organiseer je de controle van vervaldata van geneesmiddelen en andere producten om te vermijden dat je vervallen producten zou afleveren? …
.