15-016-005

Bij BAF op de sofa…

Uniek nummer Numéro unique 15-016-005
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Bij BAF op de sofa…
Organisator Organisateur BAF

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus woensdag 25 februari om 20.30 uur – Living Tomorrow – Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web link
Spreker Orateur Hilde Deneyer, voorzitter BAF en algemeen directeur VAN
Lieven Zwaenepoel, ondervoorzitter BAF
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Netwerkevent van de lokale beroepsvereniging met aandacht voor de ontwikkeling van het beroep en het zorgmodel in de huidige en toekomstige samenleving.