15-016-006

Economische Kennissessie 4 maart 2015

Uniek nummer Numéro unique 15-016-006
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Economische Kennisssesie 4 maart 2015
Organisator Organisateur BAF

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 4 maart – 20u00 – Grimbergen
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Niklaas Claeysoone & Liesbeth Stevens: Juridische dienst Bank Delen
Apr. Eric Van Nueten: gedelegeerd bestuurder Febelco CVBA
Frank Coene: lid Directieraad Febelco CVBA
Kristof Poppe: zaakvoerder BITLER CVBA
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
De Economische Kennissessies focussen op Farmaceutische Zorg, innovatie & ondernemerschap. Hoe kan een apotheker anno 2015 zijn taak als zorgverstrekker goed doen én als innovatief ondernemer ook financieel gezond blijven?
Economische Kennissessie 4 maart:

  • Introductie op vermogens- en successieplanning
  • Het belang van E-Commerce.