15-016-008

Infoavond Vestigingswet 23 april 2015

Uniek nummer Numéro unique 15-016-008
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Infoavond Vestigingswet 23 april 2015
Organisator Organisateur BAF

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 23 april – 20u00 – Grimbergen
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Ann Dierickx (Dewallens & Partners)
Elise Degroote (APB)
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Experten vertellen je alles over de recente wijzigingen aan het vestigingsbesluit en mogelijke samenwerkingsverbanden tussen apothekers. Ook Elise Degroote van de juridische dienst van APB neemt het woord om de laatste wijzigingen toe te lichten.