15-016-009

Infoavond Wondverzorging 6 oktober 2015

Uniek nummer Numéro unique 15-016-009
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Infoavond Wondverzorging 6 oktober 2015
Organisator Organisateur BAF

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 6 oktober – 20u00 – Leuven
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Diégo Backaert (Amenthu http://www.wondzorgadvies.be/)
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Een patiënt stapt met een wonde vaak eerst naar zijn apotheker. Een goede behandeling van de wonde is cruciaal (zeker bij diabetespatiënten).
Een expert op het vlak van wondverzorging (verpleger Diégo Backaert) komt de apothekersinformeren over een goede wondverzorging.