15-016-011

Infosessie Griepvaccinatie

Uniek nummer Numéro unique 15-016-011
Domein Domaine A
# punten # credits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Infosessie Griepvaccinatie
Organisator Organisateur BAF

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Donderdag 2 juli 2015 van 20.15u tot 22.30u
Kon. Leopold-I-straat 24, 3000 Leuven
(duur: 1.5 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Prof. Marc Van Ranst, viroloog UZ Leuven
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
  • Inleiding: Het griepseizoen is nog maar net voorbij of er moeten alweer bestellingen voor het najaar worden geplaatst. Welke vaccins zullen er het komende seizoen beschikbaar zijn? Hoe relevant is deze evolutie voor grieppreventie? Substitutie is niet meer vanzelfsprekend… Hoe ga je daarmee om in de apotheek?
  • Een prik voor een prikje? Farmaco-economische benadering van vaccinatie
  • Wat heeft de respiratoire portfolio u en uw patiënten te bieden?
  • Meet the professor: Nieuwigheden in griepvaccinatie, wat nu?