15-016-012

Tarifering per Eenheid: tweede vraag- en antwoordsessie

Uniek nummer Numéro unique 15-016-012
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Tarifering per Eenheid: tweede vraag- en antwoordsessie
Organisator Organisateur BAF

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle officina-apothekers, leden van de beroepsvereniging
Data en plaatsen Dates et lieus 13 augustus 2015 om 20u30 in WZC Ter Meeren – Wolfshaegen 186 – 3040 Neerijse-Huldenberg
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web link
Spreker Orateur -Dr. Jan Delepeleire (Crataegus, ACHG)
– Veerle Foulon of Goedele Strauven (KU Leuven, Com-On studie)
– Gerd vande Velde (Corilus Pharma) & Patrick Vrydaghs (Corilus Care)
– Judy Roelandt en Bob Walbers (Farmad)
– Patrick Vyncke (Zorgnet)
– Dr. Guido Istas (Domus Medica)
– Jan Depoorter (APB)
– Frank Foucart (Vlozo)
– Hilde Deneyer, Lieven Zwaenepoel – (BAF)
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Op donderdagavond 13 augustus organiseert BAF een tweede feedbackmoment over de invoering van Tarificatie per Eenheid (TpE) in de woonzorgcentra. Apothekers en hun team kunnen er terecht met ervaringen, vragen en suggesties. Een team van experts komt luisteren en beantwoordt de vragen.