15-016-013

Kunnen rode gist rijst en olijfextract het lipidenprofiel en het cardiovasculair risico verbeteren in het metabool syndroom?

Uniek nummer Numéro unique 15-016-013
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Kunnen rode gist rijst en olijfextract het lipidenprofiel en het cardiovasculair risico verbeteren in het metabool syndroom?
Organisator Organisateur BAF

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Dinsdag 13 oktober 2015 van 20u30 tot 22u30
BAF – Kon. Leopold-I-straat 24, 3000 Leuven
Dinsdag 24 november 2015 van 20.30u tot 22.30u
Il Fioretto, Kroonstraat 446, 1750 Lennik
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Prof. Nina Hermans, Universiteit Antwerpen
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Het metabool syndroom is een courant gezondheid risico, dat zich naargelang het land en de studie manifesteert bij 1/4 tot 1/3 van de bevolking. Het is geassocieerd met een verhoogd risico op diabetes type 2 en cardiovasculaire ziekten. Er bestaan verschillende definities van, maar die hebben allemaal één ding gemeen: ze halen de kenmerken abdominale obesitas, arteriële hypertensie, dyslipidemia en dysglykemie aan.
Statines zijn een mogelijke behandeling bij deze patiënten, maar ze zijn niet aanvaard bij alle patiënten in de primaire preventie. Daarom onderzocht het Antwerpse team (UA) onder leiding van prof. Veronique Verhoeven en prof. Nina Hermans de combinatie van rode gist rijst en olijf in deze indicatie.