15-017-001

Workshop medicatieschema: Basisopleiding

Uniek nummer Numéro unique 15-017-001
Domein Domaine B
# punten # credits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Workshop medicatieschema: Basisopleiding
Organisator Organisateur KAVA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Interactieve workshop
Voor KAVA-leden
Data en plaatsen Dates et lieus Te KAVA of gedecentraliseerd in een specifieke regio. Wordt verschillende keren herhaald in 2015.
(duur: 1.5 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.kava.be
Spreker Orateur Apothekers uit de praktijk die reeds lange tijd actief werken met het medicatieschema.
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Een stoomcursus ‘medicatieschema’s’ voor apothekers die nog geen ervaring hebben. Een ‘ervaringsdeskundige uit de praktijk’ geeft duiding en stelt samen met de deelnemers aan de hand van enkele casussen medicatieschema’s op. Zo leert de deelnemer meteen de knepen van het vak. Daarnaast stellen we materiaal op, aangepast aan uw apotheek, voor patiënt en arts zodat de deelnemer de dag nadien onmiddellijk aan de slag kan.