15-017-003

Zwangerschap en geneesmiddelen (JAVA)

Uniek nummer Numéro unique 15-017-003
Domein Domaine A
# punten # credits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Zwangerschap en geneesmiddelen (JAVA)
Organisator Organisateur KAVA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les
Toegankelijk voor alle apothekers.
Data en plaatsen Dates et lieus KAVA, Lange Leemstraat 187 te Antwerpen maandag 2 februari 2015
(duur: 1.5 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.kava.be/java2015
Spreker Orateur Professor Gert Laekeman (KULeuven eenheid Klinische farmacologie en farmacotherapie)
Apr. Paul Van Herzele (database Cybele)
Professor Jan Van Damme (MED KULeuven)
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Praktijkgerichte infoavond waarbij aan de hand van casussen toelichting wordt gegeven door arts en apotheker over geneesmiddelen bij zwangerschap.