15-017-004

Veiligheid in de apotheek

Uniek nummer Numéro unique 15-017-004
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Veiligheid in de apotheek
Organisator Organisateur KAVA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les
Toegankelijk voor alle apothekers.
Data en plaatsen Dates et lieus KAVA, Lange Leemstraat 187 te Antwerpen Donderdag 5 februari 2015 om 20u30.
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.kava.be/veiligheid
Spreker Orateur Politie Antwerpen, cel preventie
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Deze voordracht heeft tot doel de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de apothekers te verbeteren.