15-017-006

TPE … klaar voor de start

Uniek nummer Numéro unique 15-017-006
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité TPE … klaar voor de start
Organisator Organisateur KAVA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, Toegankelijk voor alle apothekers.
Data en plaatsen Dates et lieus KAVA, Lange Leemstraat 187, 2018 Antwerpen. Gepland op 18 maart 2015(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.kava.be/tpe
Spreker Orateur Apr. Dina Segers (directeur KAVA Tariferingdienst)
Apr. Georges Verpraet (ondervoorzitter KAVA)
Willy Tilmont (Accountancy KAVA)
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Op deze infoavond informeren we onze leden van de beroepsvereniging en klanten van tariferingdienst over Tarifering per Eenheid. Aan bod komt toelichting vanuit tariferingdienst, softwarehuis, accountancy en KAVA bestuur voor praktijkgerichte toelichting. Nadien is er tijd voor reflectie en debat..