15-017-009

Griepvaccinatie 2015

Uniek nummer Numéro unique 15-017-009
Domein Domaine A
# punten # credits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Griepvaccinatie 2015
Organisator Organisateur KAVA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, Toegankelijk voor alle apothekers.
Data en plaatsen Dates et lieus KAVA, Lange Leemstraat 187, 2018 Antwerpen. Gepland op 4 juni 2015 (duur: 1,5 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Prof. Dr. Van Ranst – voormalig griepcommissaris en viroloog (UZ Leuven)
Apr. Georges Verpraet – KAVA en VAN-bestuurslid, griep vaccinatiekoepel VAN
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Het griepseizoen is nog maar net voorbij of er moeten alweer bestellingen voor het najaar worden geplaatst. En daar komen de tetravalente griepvaccins aan …
Welke vaccins zullen er het komende seizoen beschikbaar zijn, hoe relevant is deze evolutie in het kader van grieppreventie, substitutie is niet meer vanzelfsprekend … hoe gaan we daarmee om in de apotheek? En zijn er in de toekomst nog andere evoluties te verwachten in dit domein?
VAN – het Vlaams Apothekersnetwerk – volgt de vaccinatieproblematiek op de voet.
Tijd voor een stand van zaken door VAN- en KAVA-bestuurslid collega G. Verpraet.