15-017-011

EHBO bij kinderen, reanimeren en defibrilleren

Uniek nummer Numéro unique 15-017-011
Domein Domaine B
# punten # credits 6
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité EHBO bij kinderen, reanimeren en defibrilleren
Organisator Organisateur KAVA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle KAVA leden en titularis van apotheken die bij KAVA tariferen.
Data en plaatsen Dates et lieus 27 oktober 2015 20u-23u
Herneming 29 oktober 2015 9u-12u
KAVA, Lange Leemstraat 187 te Antwerpen
(duur: 3 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Anne Van Roy – Rode Kruis Vlaanderen
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Eerste hulp bij jonge kinderen: brandwonden, huidwonden, temperatuurregeling, letsels aan botten, spieren en gewrichten, vergiftiging, insectenbeten, neusbloeding, verstikking en aanleren van een eenvoudig verband.
Reanimeren en defibrilleren: algemene uitleg over reanimatie, gebruik van een defibrillator, veiligheidshouding en inoefenen van deze technieken.