15-017-014

Pneumokokken en vaccinatie

Uniek nummer Numéro unique 15-017-014
Domein Domaine B
# punten # credits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Pneumokokken en vaccinatie
Organisator Organisateur KAVA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les
Data en plaatsen Dates et lieus 6 oktober 2015, 20.30-22u
(duur: 1.5 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web  www.kava.be/pneumococcen
Spreker Orateur Dr. Peter Bomans: huisarts en respiratoir revalidatiearts
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
In het eerste deel van de opleiding komt alles aan bod in verband met de pneumokok bacterie. Wat voor bacterie is het, wat zijn de oorzaken, wat zijn de ziektes die de bacterie kan veroorzaken…
Het tweede deel van de opleiding gaat over de behandeling van de ziektes veroorzaakt door pneumokokken.
Als laatste komt de preventie, namelijk de vaccinatie van duidelijk aan bod.