15-017-015

Opleiding peilapotheken

Uniek nummer Numéro unique 15-017-015
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Opleiding peilapotheken
Organisator Organisateur KAVA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les. toegankelijk voor apothekers van de peilapotheken 
Data en plaatsen Dates et lieus 28 september, 20.30-22.30u, Lange Leemstraat 187, 2018 Antwerpen 
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web  
Spreker Orateur Dr. Gijs Van Pottelbergh, huisarts en onderzoeker aan KUL
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Tijdens de vergadering van de peilapotheken wordt er uitgebreide opleiding over de nier gegeven.

De spreker zal eerst kort de nodige achtergrond informatie geven die een apotheker moet weten van de nieren. Daarnaast zal hij onder andere vertellen wat het belang is van de apotheker in de behandeling van nierinsufficiëntie, hoe we het best kunnen omgaan met nierpatiënten, welke stappen er juist gebeuren indien een patiënt gediagnosticeerd wordt met chronische nierinsufficiëntie. Op het einde is er tijd voor vragen en discussie.