15-017-020

Medicatiehistorieken Transplantatie 17 12 2015

Uniek nummer Numéro unique 15-017-020
Domein Domaine A
# punten # credits 5
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Medicatiehistorieken Transplantatie 17 12 2015
Organisator Organisateur KAVA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les. 
Data en plaatsen Dates et lieus 17 december, 20u-22.30u: Transplantatie
Universiteit Antwerpen, campus drie eiken, promotiezaal gebouw Q, 2610 Wilrijk
(duur: 2.5 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web  www.kava.be/medicatiehistorieken
Spreker Orateur Prof. Apr. Hans De Loof, docent
Prof. Apr. Guido De Meyer, gewoon hoogleraar
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Laatstejaarsstudenten farmacie van de UA presenteren een complexe medicatiehistoriek van een bepaalde patiënt die ze gedurende drie weken bestudeerd hebben. Na hun uitgebreide presentatie stellen de professoren enkele vragen waar interactief op gestemd wordt, om dan nadien algemeen te bespreken. Per avond is er een verschillend thema waarover de medicatiehistorieken gaan. 

Op 17 december zullen de medicatiehistorieken zich toespitsen op het thema transplantatie