15-017-021

MFO – dagelijkse problematiek bij het voorschrijven en afleveren van DOAC 

Uniek nummer Numéro unique 15-017-021
Domein Domaine B
# punten # credits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité MFO – dagelijkse problematiek bij het voorschrijven en afleveren van DOAC 
Organisator Organisateur KAVA iov wachtkring BLOZ

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Oefening, interprofessioneel overleg 
Data en plaatsen Dates et lieus RYCB Thonetlaan 133, 2050 Antwerpen
16 december 2015 
(duur: 1.5 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Moderator: Dr. Colaes & Apr. Björn Simoens
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Apothekers en huisartsen ondervinden geregeld moeilijkheden bij het voorschrijven en afleveren van DOAC.

1. Welke moeilijkheden zijn er bij de aflevering van DOAC en over welke tools beschikken ze om de patiënt beter te begeleiden? (15min)

2. Hoe en waarom starten artsen DOAC op? Zijn ze op de hoogte van de moeilijkheden bij de aflevering van DOAC in de apotheek? (15min)

3. Aan de hand van casussen worden de belangrijkste moeilijkheden geïdentificeerd en wordt geprobeerd om eenduidige afspraken te maken om problemen zoveel mogelijk te vermijden (1u00).