15-017-022

Loperamide en diarree: nieuwe inzichten en praktijkgerichte tips

Uniek nummer Numéro unique 15-017-022
Domein Domaine A
# punten # credits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Loperamide en diarree: nieuwe inzichten en praktijkgerichte tips
Organisator Organisateur KAVA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les
Data en plaatsen Dates et lieus Donderdag 10 december 2015 – 20u30
Lange Leemstraat 187 2018 Antwerpen
(duur: 1.5 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Prof. Dr. Apr. Lies Leemans
General Manager aMACE en gastdocent Farmacotherapie (VUB)
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
• Wetenschappelijke achtergrondinformatie
Welke nieuwe inzichten zijn er rond diarree en het gebruik van loperamide? We starten met een wetenschappelijke duiding met de focus op het antisecretoire effect van loperamide. Daarnaast focussen we ook op de transitnormaliserende werking en de vochtregulatie!
• Correct gebruik van loperamide
Hoe adviseer je het gebruik van loperamide correct? Welke tips kan je geven aan de patiënt? Waarop moet je letten?
• Praktische casussen
We sluiten af met enkele casussen die u ongetwijfeld in de apotheek zal meemaken (acute diarree, chornische diarree). Concreet advies en communicatietips!