15-017-023

Samen inhalatietherapie optimaliseren

Uniek nummer Numéro unique 15-017-023
Domein Domaine B
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Samen inhalatietherapie optimaliseren
Organisator Organisateur KAVA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Interprofessioneel overleg; Toegankelijk voor apothekers en dokters van Schoten
Data en plaatsen Dates et lieus 24 november, 12.30 – 14.00
Taverne  Den Horst, Horstebaan 1, 2900 Schoten
(duur: 1.5 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Dr. Derweduwe, pneumoloog Klina ziekenhuis 
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Met de herfst/winterperiode verschijnt ook opnieuw heel wat luchtwegpathologie onder onze patiënten. Tegelijk zorgen de geneesmiddelenproducenten  voor enerzijds enkele innovatieve devices en anderzijds voor enkele nieuwe molecules. Dus tijd voor een korte, maar even krachtige, multi-disciplinaire round-up.