15-017-024

Symposium respiratoire therapie, multidisciplinaire benadering

Uniek nummer Numéro unique 15-017-024
Domein Domaine B
# punten # credits 6
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Symposium respiratoire therapie, multidisciplinaire benadering
Organisator Organisateur KAVA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; Interprofessioneel overleg; Toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Zaterdag 17 oktober 2015 9u30-12u30
(duur: 3 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web  http://www.kava.be
Spreker Orateur Professor Van Damme – viroloog (https://be.linkedin.com/pub/pierre-van-damme/25/a5/3)
Professor De Backer – pneumoloog (http://www.uza.be/persoon/prof-dr-wilfried-de-backer)
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Een overleg met huisartsen en officina apothekers, samen met UZA.

Vaccinatie anno 2015
Innovaties in behandeling van astma en COPD
Workshops
-MFO BNM
-Inhalatietechnieken/profielen/deposities
-Zuurstoftherapie
Paneldiscussie over de multidisciplinaire samenwerking rond de astma- en COPD-patiënt.