15-020-002

Attesten – Hoofdstuk IV, zuurstof, steekproefcontrole

Uniek nummer Numéro unique 15-020-002
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Attesten – Hoofdstuk IV, zuurstof, steekproefcontrole
Organisator Organisateur Apotheken MEES

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Les, voor alle apotheken behorende tot de groep MEES
Data en plaatsen Dates et lieus Dinsdag 17 maart 2015 om 20 uur bij KLAV, Ilgatlaan 3 te 3500 Hasselt
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Mevrouw Evy Dreesen, directeur LTD, KLAV
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Attesten – hoofdstuk IV: soorten, wettelijke bepalingen, uitwisselbaarheid, attesten analgetica, praktijkvoorbeelden.
Zuurstof: verschillende soorten, terugbetalingsvoorwaarden, uitleg ivm toebehoren en andere zaken zoals debiet etc.
Functie van de tariferingsdienst, controles, steekproefcontrole, enz.