15-020-003

Calcium/Vitamine D3 bij ouderen

Uniek nummer Numéro unique 15-020-003
Domein Domaine A
# punten # credits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Calcium/Vitamine D3 bij ouderen
Organisator Organisateur Apotheken MEES

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Les, voor alle apotheken behorende tot de groep MEES
Data en plaatsen Dates et lieus 21april 2015 om 20 uur in Link 21 te Herentals (duur: 1.5 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Dr. Bea Mellaerts, geriater in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Calcium/Vitamine D3:

  • nut in kader van preventie
  • aanbevolen dosis ca en eenheden vit D
  • aanbevolen bij ouderen?
  • specifieke situatie in woonzorgcentra
  • mogelijkheden voor de apotheker in preventive en nazorg.