15-020-004

Homeopathie

Uniek nummer Numéro unique 15-020-004
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Homeopathie
Organisator Organisateur Apotheken MEES

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Les, voor alle apotheken behorende tot de groep MEES
Data en plaatsen Dates et lieus 19 mei 2015 om 20 uur in De service apotheek, schurhovenveld 2441 te 3800 Sint-Truiden (duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Apotheker Luc Bosmans, zelfstandig apotheker te Antwerpen
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
  • Homeopathie in België
  • Homeopathisch geneesmiddel
  • Verdunningen + verschil CH en K
  • Keuze product, doelgroep, voor- en nadelen van homeopathie