15-021-001

Regionale vormingsavond voor huidige apotheker-stagemeesters

Uniek nummer Numéro unique 15-021-001
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Regionale vormingsavond voor huidige apotheker-stagemeesters
Organisator Organisateur KU Leuven

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Interactieve vorming m.b.v. video-materiaal en casussen, specifiek voor stagemeesters Apotheekstage 2014-2015 KU Leuven
Data en plaatsen Dates et lieus Maandag 12 januari 2015 tussen 20u15 en 22u15 (campus Gasthuisberg, Leuven)
Woensdag 14 januari 2015 tussen 20u15 en 22u15 (KLAV, Hasselt)
Maandag 19 januari 2015 tussen 20u15 en 22u15 (Holiday Inn, Gent)
Woensdag 21 januari 2015 tussen 20u15 en 22u15 (campus Gasthuisberg, Leuven)
Donderdag 22 januari 2015 tussen 20u15 en 22u15 (KAVA, Antwerpen)
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Prof. Gert Laekeman, docent Farmacotherapie, Geneesmiddelenkennis en Fytotherapie aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen; academisch verantwoordelijke Apotheekstage
Prof. Veerle Foulon, docent Basisconcepten farmaceutische zorg m.i.v. communicatie, Geneesmiddelenkennis en Adviezen Zelfzorg aan de faculteit Farmaceutische Wetenschappen; promotor van het TRIGGER project dat als doel heeft theorie en praktijk (stage) beter op elkaar af te stemmen; auteur van o.a. het boek ‘Zelfzorgadvies in de apotheek’ (2014); vice-decaan Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Apr. Michael Ceulemans, medewerker TRIGGER project
Apr. Tine Martens, stagecoördinator Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Apr. Valérie De Vriese, onderwijsmedewerker Faculteit Farmaceutische Wetenschappen; begeleider communicatietrainingen
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Op deze vormingsavond voor huidige apotheker-stagemeesters worden aan de hand van casussen en videofragmenten stagemeesters ‘getraind’ in het geven van feedback aan stagiair-apothekers.
Daarnaast worden stagemeesters geoefend in de communicatieve en inhoudelijke aspecten die bij een (eerste of herhaalde) aflevering van een voorschriftplichtig geneesmiddel of zelfzorggeneesmiddel horen. De geneesmiddelen en zelfzorgklachten die aan bod komen in de casussen en videofragmenten worden daarbij besproken.
Tot slot zullen stagemeesters zelf casussen ‘spelen’ waarbij ze van hun aanwezige collega’s en het universitaire begeleidingsteam feedback krijgen op de manier waarop ze de patiënt begeleiden en adviseren. Casussen die zich in de praktijk voordoen worden hiervoor gebruikt: eerste en tweede uitgifte begeleiding, de aflevering van een zelfzorggeneesmiddel, het begeleiden van een patiënt die recent uit het ziekenhuis ontslaan is, contact opnemen met een voorschrijvende arts naar aanleiding van een interactie,…