15-021-002

Introductieavond 10 september 2015 voor stagemeesters 2015-2016

Uniek nummer Numéro unique 15-021-002
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Introductieavond 10 september 2015 voor stagemeesters 2015-2016
Organisator Organisateur KU Leuven

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature conferentie, cursus, les, toegankelijk voor stagemeesters Apotheekstage 2015-2016 KU Leuven
Data en plaatsen Dates et lieus Donderdag 10 september 2015, 19u-22u30
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Prof. Paul Declerck, decaan Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, docent Farmaceutische Biotechnologie
Prof. Gert Laekeman, docent Farmacotherapie, Geneesmiddelenkennis en Fytotherapie aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen; academisch verantwoordelijke Apotheekstage
Prof. Veerle Foulon, docent Basisconcepten farmaceutische zorg m.i.v. communicatie, Geneesmiddelenkennis en Adviezen Zelfzorg aan de faculteit Farmaceutische Wetenschappen; auteur van o.a. het boek ‘Zelfzorgadvies in de apotheek’ (2014); vice-decaan Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Apr. Michael Ceulemans, onderwijsmedewerker Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Apr. Karlien Van Heuverswyn, stagecoördinator Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Apr. Valérie De Vriese, medewerker departement klinische farmacologie en farmacotherapie
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Na het volgen van de avond is de stagemeester-apotheker in staat om:

  • De stagiair te begeleiden in een stappenplan, met bijzondere accenten op kwaliteitsvolle en methodologisch uitgewerkte magistrale bereidingen, verstrekken van zorg aan de balie en aanpak van interdisciplinaire contacten met andere gezondheidswerkers.
  • Het opmaken van een medicatiehistoriek door de stagiair te ondersteunen door een geschikte keuze te maken uit de beschikbare patiëntenpopulatie, de contacten met de behandelende arts te faciliteren en de toegang tot gevalideerde wetenschappelijk bronnen te verzekeren.
  • De stagiair te oriënteren in formuleringsonderzoek, met het oog op gebruik van de juiste grondstoffen en de verwerking ervan.
  • Samen met de stagair te reflecteren over Integrale Kwaliteitszorg in de stage-officina, met het ook op optimalisatie van werkprocessen en werkomgeving.
  • Een resonantiefunctie te vervullen in het ontwikkelen van een toekomstgerichte visie op farmacie en de verantwoordelijkheid van de apotheker in de meest ruime zin van het woord.
  • Eventueel in te gaan op de uitnodiging om te participeren in werkcolleges (in levenden lijven of vanop afstand), werkcolleges die volgende onderwerpen.