15-022-001

Pilootproject – Zorgregio Pajottenland

Uniek nummer Numéro unique 15-022-001
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Pilootproject – Zorgregio Pajottenland
Organisator Organisateur LMN Pajottenland

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Interprofessioneel overleg, bested voor de actieve apothekers in regio Pajottenland ( Roosdaal, Lennik, Gooik, Ternat, Dilbeek, Herne, Galmaarden, Bever),
Data en plaatsen Dates et lieus 8/01/2015 – 20u – GCC Koethuis Roosdaal 1760
13/01/2015 – 20u – Cultuurschuur – Gooik 1755
20/01/2015 – 20u – CC De Ploter – Ternat 1740
27/01/2015 – 20u – CC Westrand – Dilbeek – 1700
11/02/2015 – 20u – Raadszaal Gemeentehuis Herne – 1740
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Jacques Van der Donckt – voorzitter stuurgroep Pilootproject – Huisarts Pajottenland
Naast de stuurgroepleden
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Als Pilootproject – Zorgregio Pajottenland zullen we op deze interprofessionele overlegmomenten meer uitleg geven over het opzet van het pilootproject en de verschillende zorgverlenersgroepen ( huisartsen, apothekers, kinesitherapeuten en thuisverpleegkundigen) bevragen over de samenwerkingsverbanden. Aan de hand van het Chronic care model willen we de goede voorbeelden ,de noden op het terrein oplijsten van de mensen die op het terrein werkzaam zijn. We willen luisteren naar de voorstellen tot verbetering en peilen naar de middelen die hier dan voor nodig zijn. De resultaten van de overlegmomenten, gekoppeld aan een enquête zullen worden verwerkt en worden overgemaakt aan Domus Medica die dit dan op hun beurt zullen overmaken aan Minister Vandeurzen en terugkoppelen op de netwerkdag op 21/03/2015.