15-028-002

Debat met parlementsleden

Uniek nummer Numéro unique 15-028-002
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Debat met parlementsleden
Organisator Organisateur KOVAG

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Woensdag 25 februari 2015 om 21u – KOVAG, Kortrijksesteenweg 157, 9830 Sint-Martens-Latem
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.kovag.be
Spreker Orateur Lijst met deelnemers aan het debat is nog onvolledig, maar hebben al toegezegd: Caroline Croo (N-VA) en Stefaan Vercamer (CD&V)
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
De apothekers bezorgen ons vooraf hun vragen: over de toekomst van de apotheek, de eerstelijnsgezondheidszorg, de grote veranderingen die we doormaken, honorarium voor nieuwe diensten, moratorium en spreidingswet … Tijdens het debat worden de vragen voorgelegd aan enkele Vlaamse en federale volksvertegenwoordigers die begaan zijn met de volksgezondheid.