15-028-004

Nieuwe diensten in de apotheek verankeren

Uniek nummer Numéro unique 15-028-004
Domein Domaine C
# punten # credits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Nieuwe diensten in de apotheek verankeren
Organisator Organisateur KOVAG

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Maandag 30 maart 2015 om 19u30 – KOVAG, Kortrijksesteenweg 157, 9830 Sint-Martens-Latem
(duur: 3 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.kovag.be
Spreker Orateur Voor de professionele begeleiding tekent Katia Van Belle (Propellor) die vertrouwd is met de apotheeksector. Eerder begeleidde zij al de Top van de Vlaamse Apotheker van het Vlaams ApothekersNetwerk (VAN).
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
De apothekers die worden uitgenodigd hebben al een eerste ervaring met medicatieschema, of hebben al enkele BNM-gesprekken uitgevoerd. Om deze dienstverlening goed te verankeren in de dagelijkse apotheekpraktijk, gaan we onder professionele begeleiding zoeken hoe we dit duurzaam kunnen verankeren. Zo maken we de weg vrij voor nieuwe mogelijkheden en spelen we in op tendensen in de maatschappij.