15-028-006

Farmaceutische zorg-avond valpreventie

Uniek nummer Numéro unique 15-028-006
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Farmaceutische zorg-avond valpreventie
Organisator Organisateur KOVAG

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Dinsdag 21 april 2015 om 20u30– KOVAG, Kortrijksesteenweg 157, 9830 Sint-Martens-Latem
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Docent is prof. Mirko Petrovic, kliniekhoofd geriatrie aan het UZ Gent.
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
De week van 20 april is de week van de Valpreventie. Dit jaar staat die volledig in het teken van geneesmiddelen, reden genoeg om er deze farmaceutische zorg-avond aan te wijden. In woonzorgcentrum Leiehome in Drongen loopt momenteel een project om benzodiazepines daar waar mogelijk af te bouwen. Bij de bewoners in kwestie resulteerde dit in een verbeterde levenskwaliteit, meer alertheid en een betere mobiliteit. Een mooi praktijkvoorbeeld! Laurine Peeters, klinisch psychologe verbonden aan het project, komt tijdens de infoavond uitleggen hoe ze dat precies hebben aangepakt.
Ook volgende aspecten komen tijdens de infoavond aan bod:
• Welke invloed hebben bepaalde geneesmiddelen op het valrisico? • Welke rol kunnen we hier als apotheker in opnemen? • Welke plaats hebben benzodiazepines en andere risicogeneesmiddelen bij 65-plussers?