15-028-008

KOVAG Summer School 2015 Chronische nierinsufficiëntie en DOAC’S (3 lessen)

Uniek nummer Numéro unique 15-028-008
Domein Domaine B
# punten # credits 12
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité KOVAG Summer School 2015 Chronische nierinsufficiëntie en DOAC’S (3 lessen)
Organisator Organisateur KOVAG

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus LOCATIE
KOVAG – Kortrijksesteenweg 157
9830 Sint-Martens-Latem
DATA
Dinsdag 8 september – 20u30
Maandag 14 september – 20u30
Dinsdag 22 september – 20u30
(duur: 3 x 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Prof. Stephane Steurbaut (UZ Brussel) (les 1 en les 3)
Apr. Annelies Vantieghem (officina apotheker) (les 2)
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Les 1: de wetenschappelijke achtergrond van chronische nierinsufficiëntie – prof. Stephane Steurbaut
Wat is acute/chronische nierinsufficiëntie? Wat zijn mogelijke complicaties? Welke aandachtspunten zijn er bij de behandeling? We overlopen geneesmiddelen waarvoor specifieke aandacht vereist is bij een verminderde nierfunctie, en die een specifieke opvolging vereisen omwille van de nefrotoxiciteit. We bespreken cardio- en renoprotectieve medicatie, specifieke bijwerkingen, doseeradviezen, patient counseling, leefstijlaanpassing, wat met zelfzorgmedicatie, … Dit alles maakt deel uit van het farmaceutische zorg-takenpakket bij de patient met chronische nierinsufficiëntie.

Les 2: Welke meerwaarde kan ik als officina-apotheker bieden aan patiënten met een verminderde nierfunctie? – apr. Annelies Vantieghem
Tijdens de tweede lesavond komen casussen en een getuigenis van een patiënt aan bod, en staan we stil bij concrete officinapraktijksituaties. Ook bespreken we het gebruik van de nierpas en voedingsadvies. Hoe kunnen we beter samenwerken in functie van de behandeling van de patiënt met huisarts en ziekenhuis?

Les 3: Directe Orale Anti-Coagulantia (DOAC’s): theoretische achtergrond + uitwerking van casussen – prof. Stephane Steurbaut
Enkele jaren geleden kwamen nieuwe orale anticoagulantie op de markt, de DOAC’s. Ondanks hun gunstiger veilgheidsprofiel tegenover de klassieke bloedverdunners, vergen ze een specifieke farmaceutische zorg-aanpak. De infoavond is de perfecte introductie op de IPSA-APINTO-avond later in het najaar