15-028-010

Farmaceutische zorg-avond: OPAT

Uniek nummer Numéro unique 15-028-010
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Farmaceutische zorg-avond: OPAT
Organisator Organisateur KOVAG

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus KOVAG – Kortrijksesteenweg 157
9830 Sint-Martens-Latem
Donderdag 26 november om 20u30
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Marleen Haems, directeur KOVAG Beroepsmanagement. 
Prof. Dr. Dirk Vogelaers, diensthoofd vakgroep inwendige ziekten, infectieziekten en psychosomatiek UGent
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Langdurige intraveneuze antibioticatherapieën worden in de meeste gevallen toegediend tijdens een verblijf in het ziekenhuis. Dat ziekenhuisverblijf kost de maatschappij erg veel en de ziekenhuisomgeving is (ondermeer vanwege de kans op bijkomende infecties) niet de ideale omgeving om dergelijke therapieën te ondergaan. Het UZ Gent heeft hun protocol omtrent deze therapieën gestandaardiseerd. Via deze therapie kunnen patiënten sneller het ziekenhuis verlaten en de behandeling verder zetten in hun eigen comfortabele thuisomgeving. In de literatuur worden dergelijke behandelingen beschreven als ‘OPAT’ (Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy).

Het onderbreken van de continuïteit van de behandeling kan zware gevolgen hebben voor het succes van de behandeling en er kunnen complicaties optreden. Om de continuïteit te kunnen garanderen is een nauwe geprotocolleerde samenwerking tussen zorgverleners over de lijnen heen (artsen, apothekers, verpleegkundigen) noodzakelijk, waarbij de zorg voor de patiënt centraal staat. Het UZ Gent heeft als eerste in België zo’n protocol klaar en wil de Oost-Vlaamse officina-apothekers hier graag over informeren.

Intraveneuze antibioticakuren zijn een eerste toepassing, maar in de toekomst zullen ongetwijfeld nog meer complexe therapieën thuis opgestart of verdergezet worden. Hier ligt een belangrijke rol weggelegd voor de huisapotheker.