15-031-002

Dagopleiding Prestatie-en ontwikkelingsmanagement 1

Uniek nummer Numéro unique 15-031-002
Domein Domaine C
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Dagopleiding Prestatie-en ontwikkelingsmanagement 1
Organisator Organisateur Zorg en Farma

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, oefening – toegankelijk voor apothekers-titularissen van Zorg en Farma
Data en plaatsen Dates et lieus Per groep van 16 apothekers gegeven op de volgende data: 5/1/2015,8/1/2015, 15/1/2015, 27/1/2015, 10/2/2015, 7/5/2015
(duur: 8 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Philippe Schotte, Directeur HRM
Sandra Van Leugenhaege, HR Business Partner
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
De dagopleiding had 2 doeleinden:

  1. In het kader van psychosociale risico’s de oorzaken en kenmerken van burn-out bespreken en een aanpak vast te leggen om bevlogenheid te stimuleren.
  2. Prestatie-en ontwikkelingsmanagement

Zorg & Farma heeft een Prestatie en ontwikkelingscyclus ingevoerd vanaf 2015, startend bij het stellen van bedrijfs-, afdelings-, apotheek- en individuele doelstellingen tot en met evaluatie van de behaalde resultaten. De opleiding heeft als doel de apothekers concepten ivm leiderschapsstijl, communicatie en teamwerking bij te brengen zodat zij in het eigen apotheek team de vertaling van de bedrijfs- en afdelingsdoelstellingen naar de medewerkers toe kunnen maken en hun medewerkers gericht begeleiden naar de realisatie van de gemaakte afspraken.