15-031-003

Dagopleiding Prestatie-en ontwikkelingsmanagement 2

Uniek nummer Numéro unique 15-031-003
Domein Domaine C
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Dagopleiding Prestatie-en ontwikkelingsmanagement 2
Organisator Organisateur Zorg en Farma

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, oefening – toegankelijk voor apothekers-titularissen van Zorg en Farma
Data en plaatsen Dates et lieus Per groep van 16 apothekers te geven in november en december 2015
(duur: 8 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Philippe Schotte, Directeur HRM
Sandra Van Leugenhaege, HR Business Partner
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Zorg & Farma heeft Prestatie en ontwikkelingsmanagement ingevoerd vanaf 2015, startend bij het stellen van bedrijfs-, afdelings-, apotheek- en individuele doelstellingen tot en met evaluatie van de behaalde resultaten. De opleiding heeft als doel de apothekers via inzichten in de eigen leiderschapsstijl, vaardigheden bij te brengen in het houden van evaluatiegesprekken met hun medewerkers, en dit te vertalen naar actiepunten mbt prestatie en ontwikkeling.