15-032-002

Zin en onzin van voedingssupplementen bij arthrose en tendinopatieën

Uniek nummer Numéro unique 15-032-002
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Zin en onzin van voedingssupplementen bij arthrose en tendinopatieën
Organisator Organisateur COOP Apotheken

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, oefening – toegankelijk voor apothekers van COOP apotheken
Data en plaatsen Dates et lieus 24.11.2015 van 19u30 tot 22u30
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Dr. Luc Weynants, AZ St. Lucas, Gent Rug- en nekrevalidatie
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Therapeutische plaatsbepaling van glucosamine- en chondroïtine voedingssupplementen bij de behandeling van artrose en gewrichtsproblemen.