15-033-001

Darmkanker: screening, onderzoek en behandeling

Uniek nummer Numéro unique 15-033-001
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Darmkanker: screening, onderzoek en behandeling
Organisator Organisateur Braxburg

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor leden Braxburg en personeelsleden
Data en plaatsen Dates et lieus 19/03/2015
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.braxburg.be
Spreker Orateur Dr. Callens Jos, gastro-enteroloog in KLINA Brasschaat
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Wetenschappelijke uitleg over het ontstaan en onderzoek naar darmkanker. Het nut van screening en dan vooral in het teken van de nationale campagne. Behandelingsmogelijkheden (operatief en via geneesmiddelen).