15-034-001

MFO wachtkring Westerlo: Voortgezette wondzorg in de thuiszorg

Uniek nummer Numéro unique 15-034-001
Domein Domaine C
# punten # credits 1
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité MFO wachtkring Westerlo: Voortgezette wondzorg in de thuiszorg
Organisator Organisateur Onafhankelijke Apothekers Westerlo

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Interprofessioneel overleg- toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 22 jan 2015 
(duur: 1u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Dhr. Theo Leysen Wondzorg coordinator Ziekenhuis Imelda te Bonheiden, met als onderwerp “voortgezette wondzorg in de thuiszorg”
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Meermaals per jaar proberen wij het contact tussen arts en apotheker te verbeteren door oa samen te komen. Op deze avond is telkens een sprekers die ons beider vakgebeid aanspreekt. Zo proberen wij de communicatie te verbeteren en tot een betere verstandhouding te komen ten voordele van de patient die bij ons beider centraal staat.