15-038-001

ICT-ondersteuning voor zorgverstrekkers (Spoor 1)

Uniek nummer Numéro unique 15-038-001
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité ICT-ondersteuning voor zorgverstrekkers (Spoor 1)
Organisator Organisateur éénlijn.be

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, Interprofessioneel overleg – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Diverse locaties in Vlaanderen en Brussel en data te plannen in de loop van het werkjaar, raadpleegbaar op de project website
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.eenlijn.be
Spreker Orateur ICT-ondersteuners, gerecruteerd volgens vooraf bepaalde profielen en opgeleid door éénlijn.be
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Spoor 1: een e-health verkenningstocht
Spoor 1 omvat multidisciplinaire groepssessies waarin een twaalftal e-health-diensten en -functies die nu of zeer binnenkort beschikbaar zijn, worden toegelicht: wat je ermee kan doen, hoe ze werken, welke gegevens je ermee kan delen, enz. De bedoeling van deze sessie is inzicht te geven en (lokaal) af te stemmen wanneer je wat gaat gebruiken.Spoor 2: e-health echt leren gebruiken
Sessies van spoor 2 zijn (monodisciplinaire) groepssessies waarbij de gebruikers van software in hun eigen pakket kunnen leren om deze diensten effectief te gebruiken via ons “hands-on” trainingsplatform. Voor artsen starten we met HealthOne en Medidoc; voor apothekers met Farmad Twin en Officinall, maar de volgende maanden zal het aanbod geleidelijk uitbreiden naar alle pakketten die (voldoende) e-health-diensten hebben uitgerold.